24 February 2012

suatu ketidakadilan oleh seorang guru kepada muridnya <///3

No comments:

Post a Comment